„MILAN – SPORT”
ul. Ewy 7/19, 05-800 Pruszków
REGON: 142448845 , NIP: 5342282501
ING Bank Śląski O/Pruszków
73 1050 1924 1000 0090 7462 4389
e-mail: milan-sport@wp.pl

 

Łukasz Milankiewicz
885 260 037

 

Paweł Milankiewicz
534 288 244